Not: S.A.R. AKAY Görevlileri bir Kızılay gönüllüsüdür.

S.A.R. AKAY Derneği’ne gönüllü üye olmayı ve dernek faaliyetlerine katılmayı, verilecek görevleri yerine getirmeyi ve yukarıda belirlenen aidatı düzenli ödeyeceğimi taahhüt ederim. Enkaza girmek, acil yardım çalışmalarında bulunmak, eğitimlere katılmak için hiçbir engelim yoktur. Olası sorumluluktan çıkacak mesuliyet ve yükümlülükleri kabul ediyorum.